Inschrijvingen eerste jaar

Er zijn nog een aantal vrije plaatsen voor het eerste jaar A-stroom. Hiervoor hoef je niet aan te melden. Neem contact op via het nummer 02/363 85 70 of via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be


Niet vergeten

Broers en zussen van leerlingen die al op onze secundaire school zitten moeten zich voor het eerste jaar secundair ook aanmelden via aanmelden.school! Dit geldt eveneens voor kinderen van personeelsleden van het HHC secundair.

Hoe schrijf ik mijn kind in het eerste jaar secundair in? (affiche + folder)

Gedetailleerde info vind je terug in de folder:

 

Welke stappen moet ik ondernemen om aan te melden?

Lees onderstaande instructies.


Of bekijk dit handige filmpje!


Veelgestelde vragen over inschrijven in het Heilig-Hart&College

1. Voor welke richting schrijf ik mijn kind in?

1A is bestemd voor leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Leerlingen die wensen in te schrijven voor Latijn, melden zich aan voor 1A en kunnen tijdens het inschrijvingsmoment op 25 mei de optie Latijn doorgeven.

1B is bestemd voor leerlingen die GEEN getuigschrift basisonderwijs ontvangen.

Weet je nog niet of je kind het getuigschrift basisonderwijs zal ontvangen, contacteer dan de basisschool of het CLB.

2. Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het eerste jaar secundair onderwijs?

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN!

Aanmeldperiode:

vanaf 27/03/2023 (14.00 uur) t.e.m. 21/04/2023 (14.00 uur)

ALLE leerlingen, inclusief de voorrangsgroepen, kunnen zich via www.aanmelden.school digitaal aanmelden voor verschillende scholen van hun keuze.


Bekendmaking toegewezen school:

11/05/2023

Elke aangemelde leerling ontvangt via e-mail of post het resultaat van de aanmelding (toegewezen school) EN de uitnodiging om in te schrijven in de toegewezen school (controleer best uw SPAM).


Vrije inschrijvingen:

vanaf 16/05/2023

Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen vanaf 16/05/2023 opnieuw (fysiek) inschrijven.

 • Heeft de school vrije plaatsen, dan kan je zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt je kind op de wachtlijst geplaatst.


25/05/2023: definitieve inschrijving op afspraak 

 

Volg de instructies van de school om de inschrijving definitief te realiseren.


 

3. Wat heb ik nodig om aan te melden?

 • Een computer met internet
 • Naam, voornaam, geboortedatum en officieel adres van je kind
 • Het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de identiteitskaart (kids-ID) van je kind (11 cijfers).
 • Indien je geniet van voorrang: het rijksregisternummer van het kind/personeelslid dat de voorrang genereert.

4. Heb ik voorrang om mijn kind in te schrijven?

 • Broers en zussen van onze eigen leerlingen (secundair onderwijs) en kinderen van personeelsleden genieten voorrang om in te schrijven in 1A en/of 1B.
 • Volgens het inschrijvingsdecreet geldt deze voorrangsregel ook voor stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.   
 • Deze leerlingen moeten samen met de overige leerlingen tussen 27/03/2023 (14.00 uur) en 21/04/2023 (14.00 uur) digitaal aanmelden.
 • De voorrangsgroepen zullen steeds prioritair geordend worden.
 • OPGELET: broers en zussen en kinderen van personeelsleden moeten dus ook aanmelden!

5. Wat als ik niet heb aangemeld tijdens de aanmeldperiode?

Leerlingen die tijdens de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn, kunnen volgens de regelgeving vanaf 16/05/2023 opnieuw fysiek inschrijven. (Je kan je kind NIET meer digitaal aanmelden.)

 • Heeft de school vrije plaatsen, dan kan je zoon en/of dochter onmiddellijk inschrijven.
 • Heeft de school geen vrije plaatsen, dan wordt je kind op de wachtlijst geplaatst (volgens chronologie). Je ontvangt als ouder een document niet-gerealiseerde inschrijving. Dit document vermeldt het nummer op de wachtlijst.


6. Waar kan ik de vrije plaatsen (1A en 1B) terugvinden?

Indien er na de aanmeldperiode nog vrije plaatsen zijn, zullen deze vanaf donderdag 11/05/2023 op de schoolwebsite gepubliceerd worden.

Je kan dit ook terugvinden op www.secundair-aanmelden.be, www.naarschoolinvlaanderen.be of www.clbhalle.be. Controleer dit regelmatig. 

7. Hoe verloopt het inschrijvingsmoment op 25/05/2023?

Elke toegewezen leerling ontvangt via e-mail een uitnodiging met instructies om in te schrijven. Deze uitnodiging vermeldt een willekeurig toegekend nummer en een uur van afspraak. Gelieve het opgegeven uur van afspraak te respecteren.

Als school werken wij al enkele jaren met een vast inschrijvingsteam. Deze mensen vervullen het administratieve luik van de inschrijvingen. Daarnaast probeert men je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien je kind meer of andere ondersteuning nodig heeft, luisteren we graag naar jou.

OPGELET: Het inschrijvingsgesprek verloopt volledig in het Nederlands. Indien dit voor jou moeilijk is, dien je een tolk (+18) te voorzien die zich engageert om de rest van het schooljaar als contactpersoon op te treden.

8. Wat moet ik meenemen naar het inschrijvingsmoment?

We vragen de volgende documenten mee te brengen:

 • de uitnodiging inschrijving met willekeurig toegekend nummer
 • ID-kaart met rijksregisternummer van het kind
 • een recent rapport

Bedankt om het opgegeven uur van afspraak, vermeld op de uitnodiging inschrijving 25/05/2023, te respecteren.

11. Wat als ik of mijn kind niet aanwezig kan zijn op de inschrijvingsdag?

Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met de school via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be.

12. Wat als mijn kind een leerstoornis heeft?

In het online inschrijvingsformulier krijg je de mogelijkheid om aan te duiden of en welke leerstoornis je kind heeft. In de loop van september ontvang je via Smartschool meer info over de aangeboden ondersteuning.

De school heeft al heel wat expertise opgebouwd in het ondersteunen van kinderen met leerstoornissen. De zorg in kleine groepjes die in de lagere school wordt geboden door een zorgleerkracht kan in een secundaire school niet meer georganiseerd worden. Ons team zal je kind in de klas zo goed als haalbaar is ondersteunen.

Heb je nu al vragen of bezorgdheden? Dan kan je een e-mail sturen naar brecht.demey@hhchalle.be.

13. Wat als ik denk dat mijn kind nood heeft aan extra ondersteuning?

Denk je dat je kind een specifieke aanpak vraagt van ons team omwille van een gedragsprobleem, thuissituatie, ontwikkelingsproblematiek…? (bv. ASS, ADHD, hoogsensitiviteit, dysfasie, ex-OKAN…)

Dan vragen wij om de school (via aanmelden2324@hhchalle.be of brecht.demey@hhchalle.be) hiervan op de hoogte te brengen, zodat we de verwachtingen van alle partijen op elkaar kunnen afstemmen. Indien de school het nodig acht, zullen ouders voor een persoonlijk gesprek op school uitgenodigd worden.

14. Kan de school mijn inschrijving weigeren?

De school kan een inschrijving weigeren omwille van de volgende redenen:

 • Als je kind niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden secundair onderwijsls je kind nog niet aangemeld is en je je vanaf 16/05/2023 in de school aanbiedt en de capaciteit bereikt is – er geen vrije plaatsen meer zijn
 • Als de school je in de afgelopen 2 schooljaren definitief uitgesloten heeft (tuchtprocedure)
 • Als de school niet de gepaste zorg kan geven zal er ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarden

15. Kunnen we op voorhand de school komen bezoeken?

Op vrijdag 10/03/2023 verwelkomen we je graag op onze opendeuravond op campus Vondel & campus Parklaan van 18.30u tot 21.00 uur.

We zetten de deuren open voor iedereen. Op campus Vondel is dit voor toekomstige leerlingen van het eerste jaar secundair en hun ouders. Op campus Parklaan ligt de focus op de tweede en derde graad.

Er worden interactieve workshops, proeflessen en infosessies i.v.m. onderwijshervorming en inschrijvingen voorzien.

Je kan ook via de schoolwebsite kennismaken met de school.

16. Ik wil mijn kind inschrijven voor een richting in het tweede tot zevende jaar.

Leerlingen die starten in het 2de tot en met het 7de jaar secundair onderwijs kunnen zich vanaf dinsdag 6 mei 2023 vanaf 8.00 uur digitaal aanmelden via de schoolwebsite.

De school zal je daarna contacteren om je zoon of dochter fysiek in te schrijven.

17. Meer informatie nodig over inschrijven op onze school in een richting vanaf het tweede jaar?

Voor een inschrijving in het 2de jaar secundair kan je de school contacteren op 02/363 85 70 of via inschrijvingen1egraad@hhchalle.be

Voor een inschrijving in het 3de, 4de, , 5de, 6de of 7de jaar jaar secundair contacteer je miet.vanhilderson@hhchalle.be

17. Meer informatie nodig over de inschrijvingsprocedure?

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x