Studierichtingen eerste graad

Het eerste jaar van de eerste graad

Lessentabel eerste jaar

1A

In 1A krijgen jongeren een brede vorming. Er wordt een sterke basis voor talen, wetenschappen, wiskunde… gelegd, zodat je later kan kiezen voor een richting die goed bij je interesses en mogelijkheden past. In 1A worden leerlingen extra uitgedaagd voor de vakken waar ze sterk in zijn en ondersteund voor de vakken die minder vlot gaan.

1A met basisoptie 'Klassieke Talen' (Latijn)

In deze richting krijgen jongeren dezelfde brede vorming als in 1A, aangevuld met 5 uren Latijn per week.

De leerstof van de hoofdvakken wordt op een sneller tempo aangeleerd. Jongeren die interesse hebben in geschiedenis, taal, grammatica en een snel lestempo aankunnen, vinden hun gading in 1A+ Latijn.

1B

In 1B krijgen jongeren een brede basisvorming op een trager tempo met meer ondersteuning. Je kan enkel inschrijven voor 1B wanneer het getuigschrift lagere school niet behaald werd of het CLB dit adviseert.

Het tweede jaar van de eerste graad

Lessentabel tweede jaar

2A met basisoptie 'Economie en Organisatie' (NIEUW!)

In deze basisoptie leer je als consument te participeren aan de samenleving met aandacht voor economische en financiële geletterdheid. Vanuit het standpunt van ondernemingen en overheid leer je eveneens de economisch-maatschappelijke verschijnselen en actualiteit te onderzoeken. We besteden extra aandacht aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden en aan het oplossen van problemen met de computer als hulpmiddel. Aan de hand van die digitale, sociale en communicatieve vaardigheden wordt je ondernemingszin aangewakkerd.

2A met basisoptie 'Maatschappij en welzijn' (NIEUW!)

In deze basisoptie verken je jouw rol in en je relatie tot de samenleving. Culturele, natuurwetenschappelijke en technische vorming komen hier ook aan bod. Je leert zorg dragen voor je gezondheid en welbevinden. Je ervaart dat aandacht voor de leefomgeving en persoonlijke uitstraling deel uitmaken van de persoonlijke levensstijl. Daarnaast leer je kritisch om te gaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen, respectvol samen te werken en in dialoog te gaan met anderen. Verder oefen je je communicatieve en sociale vaardigheden in verschillende situaties.

2A met basisoptie 'Wetenschappen en Technologie' (NIEUW!)

Wetenschappen en Technologie is een theoretische studierichting waarin het accent duidelijk gelegd wordt op wiskunde, exacte wetenschappen en techniek. Je leert autonoom onderzoeken, ontwerpen, probleemoplossen en realiseren en zet hierbij wiskundige werkwijzen in. Je combineert doelen rond onderzoek en ontwerp van systemen en materialen. Op die manier ontwikkel je inzicht in onderzoeks- en ontwerpmethoden en hun wisselwerkingen.

2A met basisoptie 'Klassieke Talen' (Latijn of Latijn/Grieks)

In de basisoptie Klassieke talen bestudeer je taal om de structuur van teksten te begrijpen, communicatievormen te ontdekken en om te realiteit te vatten. Je begrijpt de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving en klassieke talen op hedendaagse culturen. Je krijgt oog voor schoonheid en wordt uitgedaagd om taal expressief en creatief te hanteren. De basisoptie Klassieke talen helpt jou ook om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van hedendaagse waarden en normen en om in dialoog met het verleden toekomstgerichte keuzes te maken.

2A met basisoptie 'Moderne Talen en Wetenschappen'

Talen leren geeft ons de mogelijkheid om onze wereld te verruimen en ons wereldbeeld in breder perspectief te plaatsen. Dat doen we door vanuit onze eigenheid respectvol en gastvrij met anderen in dialoog te gaan. Daarnaast is talenonderwijs veel meer dan communicatie. Ook het literaire aspect krijgt een belangrijke plaats. Je wordt uitgedaagd om vanuit je verbeelding diverse vormen van fictie te verkennen en zelf creatief met taal aan de slag te gaan. In de wetenschapslessen willen we jou laten proeven van specifieke aspecten van natuurwetenschappen en natuurwetenschappelijk-technische verschijnselen. De wetenschappelijke vaardigheden en een wetenschappelijke methode krijgen meer aandacht om jou het onderzoekend leren in de vingers te laten krijgen. Daarnaast komen de verschillende disciplines van natuurwetenschappen (biologie, chemie en fysica) aan bod.

2B

PROFIEL

Je zat in 1A of in 1B.      

Je hebt nood aan meer tijd om de leerstof onder de knie te krijgen. Je krijgt een algemene basisvorming zodat je later in het dagelijkse leven je mannetje kan staan. 

Je leert graag op een praktische manier.  


 In 2B maak je kennis met twee basisopties.

Economie en organisatie: 5 u.

In de basisoptie 'economie en organisatie' zoek je een antwoord op de volgende vragen:

  • Welke rol speelt de consument in de samenleving?
  • Hoe werkt een onderneming?
  • Welke rol speelt de overheid in de samenleving?

Je gebruikt ICT om gegevens te verzamelen en te verwerken..

Je ondernemingszin en ondernemerschap worden ontwikkeld.


Maatschappij en welzijn: 5 u.

In de basisoptie 'maatschappij en welzijn' leer je:

  • Zorgen voor je eigen lichaam
  • Zorgen voor je geestelijk en lichamelijk welbevinden
  • Zorgen voor je woon- en leefomgeving
  • Aandacht besteden aan voeding

In 2B zal je dus snoepen van deze twee werelden. Vanaf het derde jaar kan je dan kiezen voor de volgende richtingen:

  • Organisatie en logistiek: daar leer je het beroep van verkoper of verkoopster
  • Zorg en Welzijn: daar leer je het beroep van bejaardenhelp(st)er of van kinderverzorg(st)er
Studierichtingen eerste graad
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x