Studierichtingen tweede graad

Op het einde van de eerste graad moet je opnieuw een keuze maken. De beslissing die je nu neemt, is wel zeer belangrijk: die keuze geldt in principe voor twee schooljaren. Je denkt daarbij best ook al aan de verdere mogelijke studierichtingen in de derde graad.

Doorheen de observerende en oriënterende eerste graad krijgen leerlingen een scherper inzicht in hun eigen mogelijkheden en interesses. Op basis daarvan formuleert de klassenraad een advies m.b.t. de tweede graad.

Met het oog op een goede oriëntering/advisering is inzicht in de profilering van studierichtingen essentieel.Onderwijsmodernisering

De nieuwe de matrix van het secundair onderwijs ordent studierichtingen op basis van finaliteiten (A-, D/A- en D-finaliteit) en studiedomeinen (studierichtingen geordend volgens 8 studiedomeinen en domeinoverschrijdende studierichtingen).Finaliteit doorstroom

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs.

Dubbele finaliteit

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt.

Finaliteit arbeidsmarkt

bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Behaalde onderwijs-kwalificatie

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 4

(= diploma secundair onderwijs)

Onderwijskwalificatie 3

(= diploma secundair onderwijs)

Logische vervolg-opleiding

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Academische bachelor

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Professionele bachelor

Se-n-Se

Graduaatsopleiding

Voorbereidend jaar op hoger onderwijs *


* Na het succesvol volgen van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs ontvangt de leerling een onderwijskwalificatie 4. Die geeft toegang tot professionele en academische bachelors.

Studieaanbod per domein en finaliteit

In onze school kan je kiezen uit een aanbod binnen vier domeinen met studierichtingen die gaan van ‘vrij theoretisch en abstract’ tot ‘vrij concreet en praktisch’.

Economie en organisatie

Finaliteit doorstroom

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

Bedrijf en organisatieMaatschappij en welzijn

Taal en cultuur

Finaliteit doorstroom

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

-

Moderne talen


Wetenschappen

Finaliteit doorstroom

Dubbele finaliteit

Finaliteit arbeidsmarkt

-
-

Lessentabellen 

Doorstroomfinaliteit

Doorstroomfinaliteit - domeingebonden

Dubbele finaliteit

ArbeidsmarktfinaliteitStudierichtingen tweede graad
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x